تازه‌ترین هایکوکتاب‌ها

+ هایکوکتاب

تازه‌ترین کتاب‌ها

+ کتاب

تازه‌ترین پاراگراف‌ها

+ پاراگراف
دانستم خیلی چیزها به اختیار آدم نیست، زندگی خواب های گذشته است که تعبیر می شود. زندگی تاب ...
ادامه ...
فکر نمی کنم که اصلا کور شده باشیم، فکر می کنم کور هستیم، کوریم اما می بینیم، آدم های کوری ...
ادامه ...

سخن بزرگان

 • ری بردبری

  برای نابود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتاب‌ها را سوزاند. کافی‌ست کاری کنید مردم آنها را نخوانند.

  ری بردبری
 • فرانسیس بیکن

  برخی کتابها را باید چشید،‌ برخی را قورت داد و برخی دیگر را باید کمی جوید و هضم کرد.

  فرانسیس بیکن
 • ویکتور هوگو

  خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد: کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند

  ویکتور هوگو

تازه‌ترین یادداشت‌ها

+ یادداشت